Programrapporter - akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för arbetsliv och välfärd

Administratörsprogrammet, 180 hp
Årskull 2016
Årskull 2017

Kandidatprogram i offentlig förvaltning, 180 hp
Nytt program - Första årskull 2018

Organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS), 180 hp
Årskull 2016
Årskull 2017

Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap, 60 hp
Årskull 2019

Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg, distans, 60 hp
Årskull 2018

Institutionen för vårdvetenskap

Barnmorskeutbildning, distans, 90 hp
Årskull 2019

Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård, distans, 60 hp

Årskull 2019 (H19-V21)

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp
Årskull start vt 2017 och ht 2017

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård, 60 hp
Årskull 2019

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård, 60 hp
Årskull 2019
Årskull 2020 (H20-V21)

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp
Årskull 2019

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska distans, 75 hp
Årskull 2019 - helfart
Årskull 2018 - halvfart

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, distans, 60 hp
Årskull 2018

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 hp
Årskull 2018
Årskull 2019 (H19-V21)

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård, distans, 60 hp
Årskull 2018

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre, distans, 60
Årskull 2018