Rekrytering och befordran

Högskolan i Borås värdesätter de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Högskolan har som huvudregel att annonsera samtliga lediga tjänster och uppdrag inom ledande befattningar. 

Högskolans anställningsordning är en lokal föreskrift som reglerar anställning av lärare och beslutas av högskolans styrelse. Syftet med högskolans anställningsordning är att skapa och upprätthålla ett gemensamt synsätt angående mål, etik och arbetsgång vid rekrytering av lärare.

Anställningsordningen kompletteras med utförligare information som återfinns i dokumentet ”Regler vid rekrytering och befordran av lärare”. Där framgår beredning, arbetsordning samt praktisk tillämpning av anställningsordningen i enskilda delar.

Fortlöpande åtgärder

Jämställdhetsintegrering

Under 2016-2019 pågår ett även ett särskilt arbete för jämställdhet i akademin är ett fokusområde är karriärvägar. Läs mer om jämställdhetsintegrering.

Främja en jämn könsfördelning – även på ledande positioner

Högskolan värdesätter de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten vid rekryteringar och vid tillsättning av uppdrag på ledande positioner.

Särskilda åtgärder 2019

Anställningsordningen

Högskolan genomför en större genomlysning och en revidering av anställningsordningen och regler vid rekrytering och befordran av lärare.  

Status: Pågående