Organisation

Arbetet utförs i  samarbete med HR, studentombudsman, samordnaren för studenter med funktionsnedsättning, samt Studentkåren. Vid varje akademi finns en samordnare som har till uppgift att samordna arbetet på akademinivå.