Biblioteks- och informationsvetenskap

Mandatperiod juli 2021 t.o.m. juni 2024

Ledamöter

Företrädare för studerande (forskarutbildningsnivå)

Suppleant

Adjungerade

  • Adjungerad Åsa Söderlind, chef för institutionen Bibliotek och informationsvetenskap
  • Adjungerad Ola Pilerot, studierektor för forskarutbildning

Sekreterare fr o m 2018-01-01

Forskarutbildningsutskottet Biblioteks- och informationsvetenskap säkrar och står bakom den forskarutbildning som bedrivs i biblioteks- och informationsvetenskap och följer därmed en doktorand från antagningsprocessen till spikningen av avhandlingen. Däremellan utser forskarutbildningsutskottet handledare för doktoranden, samt beslutar om och fastställer kursplaner för forskarkurser inom ämnesområdet. Vid disputationer och licentiatseminarier, utser utskottet granskare, opponenter och betygsnämnd.

Mötesdagar HT2023

22 augusti
12 september
10 oktober
14 november
12 december

tisdagar, klockan 13.00 - 14.30

Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.

Tidigare protokoll kan begäras ut från högskolans arkiv.