Biblioteks- och informationsvetenskap

Mandatperiod juli 2018 t.o.m. juni 2021

Ledamöter

Företrädare för studerande

Adjungerade

  • Adjungerad Åsa Söderlind, chef för Sektionen Bibliotek och informationsvetenskap
  • Adjungerad Gustaf Nelhans, studierektor för forskarutbildning

Sekreterare fr o m 2018-01-01

 Anette Trennedal

Forskarutbildningsutskottet Biblioteks- och informationsvetenskap säkrar och står bakom den forskarutbildning som bedrivs i biblioteks- och informationsvetenskap och följer därmed en doktorand från antagningsprocessen till spikningen av avhandlingen. Däremellan utser forskarutbildningsutskottet handledare för doktoranden, samt beslutar om och fastställer kursplaner för forskarkurser inom ämnesområdet. Vid disputationer och licentiatseminarier, utser utskottet granskare, opponenter och betygsnämnd.

Mötesdagar VT2020


3 februari
9 mars
6 april
11 maj
9 juni (tisdag)(C430)

måndagar, klockan 9.30-11.30 (C455)

 

Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.

Tidigare protokoll kan begäras ut från högskolans arkiv.