Människan i vården

Forskningsområdet Människan i vården kan utfärda Filosofie doktorsexamen i vårdvetenskap. Det operativa ansvaret har delegerats från Forsknings- och utbildningsnämnden till forskarutbildningsutskottet för Människan i vården.

Mandatperiod 2016-09-09 - 2019-06-30

Ledamöter

Maria Nyström (ordförande)
Berit Lindahl (vice ordförande)
Karin Josefsson
Birgitta Wireklint Sundström
Anders Sterner (doktorandrepresentant)
Åsa Israelsson Skogsberg (doktorandrepresentant)

Adjungerade

Gunilla Carlsson, studierektor forskarutbildningen Människan i vården
Annelie Sundler, studierektor forskarutbildningen Människan i vården
Ann-Charlotte Dalheim Englund, chef, enheten för polisutbildning

Sekreterare

Carina Kauppi

 

Mötestider 

2019
Höstterminen

2019-09-09, kl. 13.00-15.00 rum E737
2019-10-07, kl. 13.00-15.00 rum E737
2019-11-04, kl. 13.00-15.00 rum E737
2019-12-02, kl. 13.00-15.00 rum E737

2020
Vårterminen

2020-01-27, kl. 13.00-15.00 rum E737
2020-02-24, kl. 13.00-15.00 rum E737
2020-03-23, kl. 13.00-15.00 rum E737
2020-04-20, kl. 13.00-15.00 rum E737
2020-05-18, kl. 13.00-15.00 rum E737

Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.
 

Tidigare protokoll kan begäras ut från högskolans arkiv.