Människan i vården

Forskningsområdet Människan i vården kan utfärda Filosofie doktorsexamen i vårdvetenskap. Det operativa ansvaret har delegerats från Forsknings- och utbildningsnämnden till forskarutbildningsutskottet för Människan i vården.

Mandatperiod 2023-07-01 - 2025-06-30

Ledamöter

Berit Lindahl (Ordförande)
Elisabeth Lindberg (Vice ordförande)
Maria Henricson (ledamot)
Sofia Östensson (doktorandrepresentant)
Ida Gustafsson (doktorandrepresentant)

Suppleant

Marita Flisbäck

Adjungerade

Laura Darcy, tf studierektor forskarutbildningen Människan i vården

Sekreterare

Daniel Kristiansson

 

Mötestider 

2024
Vårterminen

2024-01-29, kl. 13.00-15.00, via Zoom
2024-02-26, kl. 13.00-15.00, via Zoom
2024-03-25, kl. 13.00-15.00, via Zoom
2024-05-02, kl. 10.00-12.00, via Zoom
2024-06-04, kl. 13.00-15.00, via Zoom

 

Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.
 

Tidigare protokoll kan begäras ut från högskolans arkiv.