Människan i vården

Forskningsområdet Människan i vården kan utfärda Filosofie doktorsexamen i vårdvetenskap. Det operativa ansvaret har delegerats från Forsknings- och utbildningsnämnden till forskarutbildningsutskottet för Människan i vården.

Mandatperiod 2023-07-01 - 2025-06-30

Ledamöter

Berit Lindahl (Ordförande)
Elisabeth Lindberg (Vice ordförande
Gunilla Carlsson
Jennie Isaksson (doktorandrepresentant)
Ida Gustafsson (doktorandrepresentant)

Suppleanter

Maria Henricson
Marita Flisbäck

Adjungerade

Lina Palmér, studierektor forskarutbildningen Människan i vården

Sekreterare

Daniel Kristiansson

 

Mötestider 

2023
Höstterminen

2023-09-11, kl. 13.00-15.00 ZOOM
2023-10-9, kl. 13.00-15.00 ZOOM
2023-11-06, kl. 13.00-15.00 ZOOM
2023-12-04, kl. 13.00-15.00 ZOOM

 

Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.
 

Tidigare protokoll kan begäras ut från högskolans arkiv.