Människan i vården

Forskningsområdet Människan i vården kan utfärda Filosofie doktorsexamen i vårdvetenskap. Det operativa ansvaret har delegerats från Forsknings- och utbildningsnämnden till forskarutbildningsutskottet för Människan i vården.

Mandatperiod 2019-07-01 - 2022-06-30

Ledamöter

Berit Lindahl (vice ordförande, agerande ordförande)
Isabell Fridh
Birgitta Wireklint Sundström
Ida Kleye (doktorandrepresentant)
Tanja Gustafsson (doktorandrepresentant)

Adjungerade

Gunilla Carlsson, studierektor forskarutbildningen Människan i vården
Annelie Sundler, studierektor forskarutbildningen Människan i vården

Sekreterare

Jonas Ehrenberg

 

Mötestider 

2021
Höstterminen

2021-09-13, kl. 13.00-15.00 ZOOM
2021-10-11, kl. 13.00-15.00 ZOOM
2021-11-08, kl. 13.00-15.00 ZOOM
2021-12-06, kl. 13.00-15.00 ZOOM

2022
Vårterminen

2022-01-31, kl. 13.00-15.00 prel. rum E737
2022-02-28, kl. 13.00-15.00 prel. rum E737
2022-03-28, kl. 13.00-15.00 prel. rum E737
2022-04-25, kl. 13.00-15.00 prel. rum E737
2022-05-23, kl. 13.00-15.00 prel. rum E737

Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.
 

Tidigare protokoll kan begäras ut från högskolans arkiv.