Textil Materialteknik

Forskningsområdet Textil Materialteknik utfärda Filosofie doktorsexamen i Textil materialteknik. Det operativa ansvaret har delegerats från Forsknings- och utbildningsnämnden till forskarutbildningsutskottet för Textilt materialteknik.

Ledamöter

Vincent Nierstrasz (ordförande)
Nils-Krister Persson (vice ordförande)
Lena Berglin (ledamot)
Fernando Seoane Martinez (ledamot)
Carin Backe (doktorandrepresentant)
Felicia Syrén (doktorandrepresentant)

Adjungerade

Eva Gustafsson (studierektor Forskarskolan Textil och Design)
Nawar Kadi (adjungerad ledamot)

Sekreterare

Petri Granroth

Mötestider

Våren 2020

  • 22/1, kl. 13,30 -15,00
  • 19/2, kl. 10-11,30
  • 18/3, kl. 10-11,30
  • 22/4, kl. 10-11,30
  • 20/5, kl. 10-11,30
  • 11/6, kl. 10-11,30

Möteslokal: U401 a

Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta forskningsutbildningsutskottets sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.

Tidigare protokoll kan begäras ut från högskolans arkiv.