Textilt Management

Forskningsområdet Textilt Management kan utfärda Filosofie doktorsexamen i Textilt management. Det operativa ansvaret har delegerats från Forsknings- och utbildningsnämnden till forskarutbildningsutskottet för Textilt management.

Ledamöter


Daniel Ekwall(ordförande)
Karin M Ekström (ledamot)
Rudrajeet Pal (ledamot)
Vijay Kumar (suppleant)
Emelie Hultberg (doktorandrepresentant)
Ann Vellesalu (doktorandrepresentant)

Adjungerade

Gabriella Wulff (studierektor forskarutbildning inom textilt management)

Sekreterare

Petri Granroth

Mötestider

2024

  • 16/1, kl 10-12
  • 13/2, kl 10-12
  • 12/3, kl 10-12
  • 16/4, kl 10-12
  • 14/5, kl 10-12
  • 18/6, kl 10-12

Möteslokal: Zoom

Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta forskningsutbildningsutskottets sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.
 

Tidigare protokoll kan begäras ut från högskolans arkiv.