Textilt Management

Forskningsområdet Textilt Management kan utfärda Filosofie doktorsexamen i Textilt management. Det operativa ansvaret har delegerats från Forsknings- och utbildningsnämnden till forskarutbildningsutskottet för Textilt management.

Ledamöter


Daniel Ekwall(ordförande)
Karin M Ekström (vice ordförande)
Emelie Hultberg (doktorandrepresentant)
Lars Hedegård (doktorandrepresentant)

Adjungerade

Eva Gustafsson (studierektor Forskarskolan Textil och Design)

Sekreterare

Petri Granroth

Mötestider

2023

  • 17/1, kl 10-12
  • 14/2, kl 10-12
  • 14/3, kl 10-12
  • 11/4, kl 10-12
  • 9/5, kl 10-12

Möteslokal: Zoom

Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta forskningsutbildningsutskottets sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.
 

Tidigare protokoll kan begäras ut från högskolans arkiv.