Textilt Management

Forskningsområdet Textilt Management kan utfärda Filosofie doktorsexamen i Textilt management. Det operativa ansvaret har delegerats från Forsknings- och utbildningsnämnden till forskarutbildningsutskottet för Textilt management.

Ledamöter

Rolf Solli (ordförande)
Daniel Ekwall(vice ordförande)
Rudrajeet Pal(ledamot)
Daniel Hjelmgren (ledamot)
Emelie Hultberg (doktorandrepresentant)
Lars Hedegård (doktorandrepresentant)

Adjungerade

Eva Gustafsson (studierektor Forskarskolan Textil och Design)

Sekreterare

Petri Granroth

Mötestider

2022

  • 18/1, kl 10-12
  • 15/2, kl 10-12
  • 15/3, kl 10-12
  • 12/4, kl 10-12
  • 10/5, kl 10-12
  • 14/6, kl 10-12
  • 13/9, kl 10-12
  • 11/10, kl 10-12
  • 8/11, kl 10-12
  • 6/12, kl 10-12

Möteslokal: Zoom

Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta forskningsutbildningsutskottets sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.
 

Tidigare protokoll kan begäras ut från högskolans arkiv.