Textilteknologi

Forskningsområdet Textilteknologi utfärda Filosofie doktorsexamen i Textilteknologi. Det operativa ansvaret har delegerats från Forsknings- och utbildningsnämnden till forskarutbildningsutskottet för Textilteknologi.

Ledamöter

Vincent Nierstrasz (ordförande)
Nils-Krister Persson (vice ordförande)
Nawar Kadi  (ledamot)
Fernando Seoane Martinez (ledamot)
Shamima Sarker (doktorandrepresentant)
Pontus Blomberg (doktorandrepresentant)

Adjungerade

Maria Persson (studierektor forskarutbildning inom textilteknologi)

Sekreterare

Petri Granroth

Mötestider

2024

  • 17/1, kl 10-12
  • 14/2, kl 10-12
  • 13/3, kl 10-12
  • 17/4, kl 10-12
  • 15/5, kl 10-12
  • 11/6, kl 10-12

Möteslokal: Zoom

Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta forskningsutbildningsutskottets sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.

Tidigare protokoll kan begäras ut från högskolans arkiv.