Textilteknologi

Forskningsområdet Textilteknologi utfärda Filosofie doktorsexamen i Textilteknologi. Det operativa ansvaret har delegerats från Forsknings- och utbildningsnämnden till forskarutbildningsutskottet för Textilteknologi.

Ledamöter

Vincent Nierstrasz (ordförande)
Nils-Krister Persson (vice ordförande)
Nawar Kadi  (ledamot)
Fernando Seoane Martinez (ledamot)
Carin Backe (doktorandrepresentant)
Felicia Syrén (doktorandrepresentant)

Adjungerade

Eva Gustafsson (studierektor Forskarskolan Textil och Design)

Sekreterare

Petri Granroth

Mötestider

2022

  • 19/1, kl 10-12
  • 16/2, kl 10-12
  • 21/3, kl 10-12
  • 13/4, kl 10-12
  • 11/5, kl 10-12
  • 15/6, kl 10-12
  • 14/9, kl 10-12
  • 12/10, kl 10-12
  • 9/11, kl 10-12
  • 7/12, kl 10-12

Möteslokal: Zoom

Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta forskningsutbildningsutskottets sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.

Tidigare protokoll kan begäras ut från högskolans arkiv.