Utskottet för utbildningar inom pedagogik och lärande

Ledamöter

Lillemor Adrianson, ledamot
Anita Eriksson, suppleant
Maria Ferlin, ledamot
Anna Hellén
, ordförande
Anne-Sofie Mårtensson, ledamot (vice ordförande)
Katarina Tkaczyk, studentrepresentant kårstyrelsen
Vakans, studentrepresentant lärarutbildningen
Charlotte Svensson, sekreterare

Utbildningar

 • Lärarexamen (lärarutbildning enligt 2007 års förordning eller tidigare)
 • Förskollärarexamen
 • Grundlärarexamen, inriktning fritidshem, F-3 samt 4-6
 • Ämneslärarexamen
 • Examen med huvudområde pedagogik
 • Examen med huvudområde utbildningsvetenskap
 • Examen med huvudområde pedagogiskt arbete

Mötestider 2020

(Deadline för inlämning av handlingar inom parentes, samtliga dokument och all information i ett ärende skickas i ett och samma meddelande till uuped@hb.se) Mötestiden är kl. 09.00 - 15.00 om inget annat anges.

Vårterminen 2020

 • 8 juni (11/5)
 • 27 augusti (3/8)

Höstterminen 2020

 • 10 september (19/8) 
 • 13 oktober (21/9)
 • 10 november (19/10)
 • 10 december (20/11)
 • 12 januari (14/12)