Utskottet för utbildningar inom pedagogik och lärande

Ledamöter

Utbildningar

 • Lärarexamen (lärarutbildning enligt 2007 års förordning eller tidigare)
 • Förskollärarexamen
 • Grundlärarexamen, inriktning fritidshem, F-3 samt 4-6
 • Ämneslärarexamen
 • Examen med huvudområde pedagogik
 • Examen med huvudområde utbildningsvetenskap
 • Examen med huvudområde pedagogiskt arbete

Mötestider och datum för deadlines

Samtliga dokument och all information i ett ärende skickas i ett och samma meddelande till:

Funktionsbrevlådan för utskottet: uuped@hb.se

Mötestid kl. 09:00 - 15:00 (om inget annat anges)

Vårterminen 2021

 • Utskottsmöte den 9 mars. Deadline den 18 februari.
 • Utskottsmöte den 12 april. Deadline den 19 mars.
 • Utskottsmöte den 10 maj. Deadline den 21 april.
 • Utskottsmöte den 14 juni. Deadline den 26 maj.
 • Utskottsmöte den 23 augusti. Deadline den 2 augusti.