Utskottet för utbildningar inom pedagogik och lärande

Ledamöter

Utbildningar

 • Lärarexamen (lärarutbildning enligt 2007 års förordning eller tidigare)
 • Förskollärarexamen
 • Grundlärarexamen, inriktning fritidshem, F-3 samt 4-6
 • Ämneslärarexamen
 • Examen med huvudområde pedagogik
 • Examen med huvudområde utbildningsvetenskap
 • Examen med huvudområde pedagogiskt arbete

Mötestider och datum för deadlines

Samtliga dokument och all information i ett ärende skickas i ett och samma meddelande till:

Funktionsbrevlådan för utskottet: uuped@hb.se

Mötestid kl. 09:00 - 15:00 (om inget annat anges)

Vårterminen 2023

 • Utskottsmöte den 6 februari. Deadline den 23 januari.
 • Utskottsmöte den 7 mars. Deadline den 21 februari. (kursplaner för fristående kurser och eventuella revideringar av utbildningsplaner för program gällande HT23 ska vara utskottet tillhanda vid denna deadline).
 • Utskottsmöte den 13 april. Deadline den 30 mars (kursplaner och beredningsunderlag gällande HT23 bör vara utskottet tillhanda vid denna deadline).
 • Utskottsmöte den 9 maj. Deadline den 25 april.
 • Utskottsmöte den 15 juni. Deadline den 1 juni.

Höstterminen 2023

 • Utskottsmöte den 22 augusti. Deadline den 14 augusti.
 • Utskottsmöte den 5 september. Deadline den 22 augusti
 • Utskottsmöte den 10 oktober
 • Utskottsmöte den 14 december
 • Utskottsmöte den 14 december
 • Utskottsmöte den 11 januari

  För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.