Utskottet för utbildningar inom vård

Ledamöter

Thomas Eriksson, ordförande
Laura Darcy, ledamot,
Elisabeth Lindberg, ledamot, vice ordförande
Anneli Sundler, ledamot
Isabell Fridh, suppleant
Lena Hedén, suppleant
Carin Nyhage, sekreterare

Två studentrepresentanter

Utbildningar

  • Sjuksköterskeexamen
  • Specialistsjuksköterskeexamen
  • Barnmorskeexamen
  • Examen med huvudområde vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
  • Examen med huvudområde vårdvetenskap
  • Examen med huvudområde sexuell och reproduktiv hälsa
  • Examen med huvudområde vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö 

Mötestider

Mötestider ht19 - vt20

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.