Akademiråd

Rådet ska inrättas av akademichef. Rådet ska ha en rådgivande funktion för akademins strategiska utveckling inom utbildning och forskning i beaktande av helhet för högskolan.

Akademichef beslutar om rådets närmare sammansättning och mandatperiod. Sammansättningen ska dock likna övriga akademiers akademiråd.

Studenter har alltid rätt att vara representerade med tre (3) ledamöter. 

Länk till akademiråd:

Akademin för textil, teknik och ekonomi

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Akademin för polisiärt arbete