MerSam

- Meritvärde av samverkansskicklighet

Än så länge finns det väldigt lite kunskap och riktlinjer kopplat till praxisför hur samverkansskicklighet ska värderas och bedömas. Forskare, såväl som lärosäten, söker nu utveckla riktlinjer, processer och strukturer samt best practice för värdering och bedömning av samverkansförmåga. Projektet, MerSam – Meritvärde av samverkansskicklighet, syftar till att bidra till detta arbete och föra fram diskussionen nationellt. 

Projektet MerSam löper från januari 2018 till december 2019 och syftar till att studera och till del analysera hur samverkansskicklighet värderas, bedöms och används hos lärosäten i Sverige. Projektet inkluderar ett internationellt perspektiv för att se på hur internationella universitet arbetar med denna fråga. MerSam är ett av 17 Vinnova finansierade K3 projekt inom programmet Universitet och Högskolors samverkanskapacitet.

Projektmål

Projektets övergripande mål är att bidra till ökad förståelse, sammanhållen strategi och strukturNationellt gällande samverkansmeritering. Inom ramen för projektet lyfts bla erfarenheter, verktyg och goda exempel men projektet pekar även på behov för framtiden för att kunna arbeta med frågan.

Projektet syftar till att undersöka samverkansskicklighet och samverkansförmåga utifrån bl.a.nedanstående frågeställningar:

 • Vilka kriterier används vid bedömning av samverkansskicklighet?
 • Vilka förhållningssätt och färdigheter associeras med god samverkansförmåga?
 • Hur uppmärksammas samverkanskicklighet vid rekrytering och befordrani styrdokument
 • Hur värderas och bedöms samverkansskicklighet?

Projektets aktörer

Deltagande lärosäten från högre utbildning är:

 • Blekinge Tekniska Högskola
 • Försvarshögskolan
 • Göteborgs universitet
 • Högskolan i Borås
 • Karlstads universitet
 • KTH Kungligatekniska högskolan
 • Linköpings universitet
 • Lunds universitet
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Södertörns högskola 
 • Uppsala universitet

Koordinator för projektet är Högskolan i Borås.

Kontakt

Projektledare: Anna Bergstrand
E-post: anna.bergstrand@hb.se