Verktygslåda

En god förvaltningsstruktur 

Från och med januari 2017 har Statskontoret uppdraget att arbeta för en god förvaltningskultur i staten.
En god förvaltningskultur i staten (extern länk)

E-utbildning – likabehandling av studenter

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har tagit fram en webbutbildning i likabehandling av studenter. 

Utbildningen är ett stöd för att utveckla arbetet för lika rättigheter och möjligheter för studenter i högskolan utifrån diskrimineringslagstiftningen. Frågor om bemötande, normkritiskt  arbete och pedagogik tas upp och materialet kan användas både i grupp och enskilt. Dessutom är utbildningen uppdelad i olika avsnitt som vänder sig till olika personalkategorier; Du som undervisar, Du som studerar, Du som servar studenter och Du som planerar för likabehandling.

Från härskartekniker till bekräftartekniker

Högskolan har tillgång till ett material, inspelade filmer och tillhörande diskussionsfrågor, vilket kan användas för att diskutera härskartekniker och för att främja bekräftartekniker. Materialet är framtaget av Chalmers.  

Materialet bygger på den teori kring Härskartekniker som Berit Ås, professor i socialpsykologi från Norge har utarbetat. Härskartekniker är olika sätt, tekniker, som används av någon för att utöva makt över någon annan, att sätt någon på plats eller att förtycka någon i syfte att hävda sig själv. Används av både män och kvinnor, medvetet och omedvetet. Härskartekniker används för att utöva makt.

Om du vill använda materialet kontakta Linda Borglund, samordnare för lika villkor. 

Till dig som vill veta mer

Det finns en hel del litteratur som kan fungera som en bra ingång till dig som vill lära dig mer om värdegrundsarbete. Dessutom finns ett antal tidskriftsartiklar från 2010-2014. Kontakta högskolans bibliotek för att få hjälp med artikelsökning.

Exempel på litteratur

  • Värdegrunden - finns den? 2. upplagan (2010)
  • Den värdefulla praktiken: yrkesetik i pedagogers vardag 2. upplagan (2008)
  • Etik i princip & praktik: en antologi om lärares yrkesetik (2004)