Mål för hållbar utveckling, internationalisering och samverkan

Styrelsen vid Högskolan i Borås fattade i december 2020 beslut om nya högskoleövergripande mål och strategier. Dessa mål är ”Det attraktiva lärosätet” samt ”Kompletta akademiska miljöer 2.0”. Läs mer om dessa.

Parallellt har det pågått arbete med att ta fram mål för dimensionerna samverkan, hållbar utveckling och internationalisering. Dessa mål är högskolegemensamma och syftar till att förverkliga högskolans vision samt ovan nämnda mål.

Mål för dimensionen hållbar utveckling

Mål för dimensionen samverkan

Mål för dimensionen internationalisering