Checklista revisorsintyg

Finns det särskilda riktlinjer från finansiären som anger vad revisorn ska granska i projektredovisningen? 

I så fall ska dessa riktlinjer bifogas. Riktlinjerna är också bra att titta igenom i samband med sammanställning av redovisningen. Utifrån underlagen i redovisningen ska revisorn kunna göra en genomgång och säkerställa att finansiärens krav är uppfyllda.

Finns det en särskild blankett (intyg) som revisorn ska fylla i?

Bifogas i så fall till projektredovisningen. Bifoga underlag som visar budget etc för projektet. Kan t ex vara kopia på ansökan och beslut om beviljande/avtal.

Se till att samtliga kostnadsunderlag bifogas!

Det kan t.ex. vara:

 • fakturor
 • internfakturor
 • omföringsunderlag
 • löner inkl. LKP (utdrag ur Agresso)
 • tidredovisning (om inte finansiären tillhandahåller ett tidredovisningsformulär kan tidredovisning göras enligt bifogad mall.)

Redogör för eventuella uträkningar genom att bifoga ett beräkningsunderlag.

Det kan t.ex. gälla beräkningar av:

 • timkostnader/lönekostnader. Se bifogad mall. Bifoga arbetstidsavtal, uppställning över LKP och lönespecifikationer (utdrag ur Primula).
 • lokalkostnader. Se bifogad mall. Bifoga även underlag som visar årshyran per kvm och ev. hyresprislista.
 • växelkurs
 • Tänk på att bifoga nya underlag om det sker förändringar i beräkningarna under projektets gång.
 • Om revisorn ska intyga att samtliga fakturor är betalda måste utdrag ur Agresso på Faktura betald bifogas för varje faktura.
 • Redovisningen ska stämma överens med bokföringen i Agresso. Utdrag ur Agresso ska bifogas, både Fråga verifikation och Resultatrapport. Om redovisningen av någon anledning inte stämmer överens med bokföringen (det finns kanske kostnader bokförda som finansiären inte ersätter) är det lämpligt att göra en uppställning som visar bokföring jämfört med redovisning till finansiär, se bifogad mall. Uppställningen kan även göras utifrån finansiärens budgetposter.
 • Strukturera materialet så att det är lätt för revisorn att hitta bland underlagen.
 • Var noga med att fylla i redovisningsblanketten på det sätt som finansiären önskar. Använd inte tipp-ex om du skriver fel utan stryk över och skriv nytt vid sidan om. En del finansiärer accepterar inte redovisningar med tipp-ex.

 

Blankett för tidredovisning i projekt (Excel-fil)

Mall beräkningsunderlag lönekostnader och lokalkostnader 2018 (Excel-fil)

Mall jämförelse redovisning till finansiär och bokföring (Excel-fil)