Finansiering

Den vanligaste formen av finansiering är genom anställning som doktorand, d.v.s. institutionen har medel som de vill och kan utlysa för en doktorandtjänst. Annan finansiering såsom anställning hos annan arbetsgivare eller genom stipendier kan dock vara tillåten. Om så är fallet ska eventuella avtalsvillkor, de ekonomiska och försäkringsmässiga förhållandena säkerställas i samband med antagning. Det är viktigt att känna till att de olika typerna av studiefinansiering ger dig olika grad av socialt skyddsnät.

Samverkansdoktorand (industridoktorand)

Stipendiedoktorand