Introduktion till forskarstudier

Institutionen har ansvaret att introducera dig som nyantagen doktoranden på ett relevant sätt. Vid den lokala introduktionen inom ditt eget forskningsområde får du reda på vilka speciella regler och rutiner som gäller för just din utbildning samt får en chans att bli introducerad till övriga kollegor inom din institution.

Det anordnas även högskolegemensamma introduktionstillfällen för dig som doktorand 1 gång per termin (maj och nov/december). Därtill anordnas introduktionsdagar för dig nyanställd medarbetare på regelbunden basis.