Studietakt

I en doktorandanställning kan upp till 20 procent läggas på institutionstjänstgöring (oftast undervisning). Det innebär att du är anställd som doktorand 100 procent men att din studietakt kan variera mellan 80 – 100 procent.

För doktorander som är anställda vid Högskolan i Borås så är det vanligast med en 80 procent studietakt, d.v.s. det beräknas ta 2,5 år till licentiatexamen och 5 år till doktorsexamen.

Diskutera gärna studietakten med din handledare och studierektor för ditt område. Tänk på att du som doktorand inte får jobba övertid!

På årlig basis ska även studietakten rapporteras till SCB.