Akademiska titlar

Akademisk examen

Du väljer själv om du vill ange akademisk examen. Denna uppgift lägger du till efter din titel. Endast en examen ska anges (den högsta).

Normalt använder du de begrepp som finns i listan nedan. Listan är dock ej komplett. Om din examen saknas så skriv den så som den framgår av ditt examensbevis. Använd etablerade förkortningar.

Svenska Engelska
fil.dr PhD
fil.lic. Lic Phil
fil.lic. (äldre variant) PhD
fil.mag. MA eller MSc
fil.kand. BA eller BSc
tekn. mag. MSc
tekn. dr PhD
tekn.lic. Licentiate in Engineering
tekn.lic. (äldre variant) PhD
civ.ing. MSc