Arbetsmiljökommitté

Enligt högskolans lokala arbetsmiljöavtal utgör enheten Verksamhetsstöd ett skyddsområde och ska därför ha en arbetsmiljökommitté. Arbetsmiljökommitténs uppgift är att delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet vid VS och följa arbetets genomförande. Vidare ska kommittén vara rådgivande till förvaltningschefen i arbetsmiljöfrågor.

Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet

Verksamhetsstödet tar fram en handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet varje år. Ta del av aktuell handlingsplan genom att kontakta registraturet.

Sammansättning

För arbetsgivaren:
Anna Cregård, förvaltningschef
Charlott Sundeen, avdelningschef Campus- och hållbarhet och stf förvaltningschef

För arbetstagarna:

Hanna Hallnäs (skyddsombud för Studentcentrum, IT och Akademistöd)
Susanne Sabel (skyddsombud för Ekonomi, HR och Utbildningsstöd)
Carina Théen (skyddsombud för Bibliotek, Campus- och hållbarhet och Kommunikation)

För studenterna:
Vakant, studerandeskyddsombud