Källkritik

Det kan handla om att kunna identifiera en källa och dess äkthet, se dess värde utifrån tid och rum, källans objektivitet eller partiskhet (opinionsbildning), eller relationen till liknande källor inom samma område.

Nedan finns en guide till Källkritik på Internet från stiftelsen .SE som du finner på Internet och i länklistan finns flera andra guider som är fritt tillgängliga.