Tidningsartiklar 

Tidningar utges dagligen eller veckovis. De innehåller nyheter och är avsedda för allmänheten. Att referera till en tidningsartikel har stora likheter med hur du refererar till en tidskriftsartikel. Skillnaden ligger i att för tidningar redovisas vilket datum tidningen kom ut samt sidnummer. Eftersom innehållet ibland kan skilja sig åt mellan papperstidningen och webbversionen skall du ha med en URL till artikeln om du läst den på webben.
Saknas uppgift om författare ställs referensen upp på tidningens titel.

I din text:
(Lallerstedt 2021)
(Olsson 2021)

Referens till källförteckningen:
Lallerstedt, S. (2021). Forskare hoppas på blöjor av gluten och potatis. Dagens Nyheter, 4 augusti. https://www.dn.se/sverige/forskare-hoppas-pa-blojor-av-gluten-och-potatis/

Olsson, S. (2021). Boråsforskaren: så ska centrumkärnan klara konkurrensen. Borås Tidning, 3 augusti, ss. 4-5