Illustrationer från böcker, artiklar och rapporter

Upphovsrätt och illustrationer
Vill du ha med illustrationer i ditt arbete som du inte skapat själv måste du tänka på att långt ifrån alla är fria att använda utan skyddade av upphovsrättslagen. Dessa kräver tillstånd av upphovsrättsinnehavaren om ditt arbete ska publiceras i DiVA eller offentliggöras på annat sätt.
För att slippa riskera att använda en upphovsrättsskyddad illustration på felaktigt sätt kan du referera till den utan att infoga den i ditt arbete.
Om du avser att publicera ett tryckt arbete online kan du ta bort eventuella upphovsrättsligt skyddade illustrationer inför publiceringen. Förklara gärna i din text att av upphovsrättsliga skäl är illustrationerna borttagna i den elektroniska utgåvan.

Mer information hittar du på sidorna Upphovsrätt och Upphovsrätt vid publicering av studentarbeten.

Referera till boken, artikeln, rapporten i fråga. I texthänvisningen anger du sidan där illustrationen återfinns.
För fotografier ska uppgiften [fotografi] finnas med. 

Texthänvisningen placeras efter bildtexten:

Tabell 1: Butadiene content (in kg per 100 kg ethylene) using various feedstocks (Weissermel & Arpe 2003, s. 109)

I din text:

…vilket tydligt framgår av Tabell 1.

Referens till källförteckningen:
Weissermel, K. & Arpe, H. (2003). Industrial organic chemistry. 4. uppl., Weinheim: Wiley-VCH.

Mer information om illustrationer finns i Harvardguiden i pdf-format.