Illustrationer från böcker, artiklar och rapporter

Upphovsrätt och illustrationer
Vill du ha med illustrationer i ditt arbete som du inte skapat själv måste du tänka på att långt ifrån alla är fria att använda utan skyddade av upphovsrättslagen. Dessa kräver tillstånd av upphovsrättsinnehavaren för att få användas i arbeten som ska publiceras i DiVA eller offentliggöras på annat sätt.
För att slippa riskera att använda en upphovsrättsskyddad illustration på felaktigt sätt kan du referera till den utan att infoga den i ditt arbete. Det gör du med en texthänvisning i den löpande texten och en referens i källförteckningen, enligt exemplen i detta kapitel. 

Mer information hittar du på sidorna Upphovsrätt och Upphovsrätt vid publicering av studentarbeten.

Referera till boken, artikeln, rapporten i fråga. I texthänvisningen anger du sidan där illustrationen återfinns.
För fotografier ska uppgiften [fotografi] finnas med. 

Texthänvisningen placeras efter bildtexten:

Tabell 1: Butadiene content (in kg per 100 kg ethylene) using various feedstocks (Weissermel & Arpe 2003, s. 109)

I din text:

…vilket tydligt framgår av Tabell 1.

Referens till källförteckningen:
Weissermel, K. & Arpe, H. (2003). Industrial organic chemistry. 4. uppl., Weinheim: Wiley-VCH.

Mer information om illustrationer finns i Harvardguiden i pdf-format.