Illustrationer från webben

Upphovsrätt och illustrationer
Vill du ha med illustrationer i ditt arbete som du inte skapat själv måste du tänka på att långt ifrån alla är fria att använda utan skyddade av upphovsrättslagen. Dessa kräver tillstånd av upphovsrättsinnehavaren om ditt arbete ska publiceras i DiVA eller offentliggöras på annat sätt.
För att slippa riskera att använda en upphovsrättsskyddad illustration på felaktigt sätt kan du referera till den utan att infoga den i ditt arbete.
Om du avser att publicera ett tryckt arbete online kan du ta bort eventuella upphovsrättsligt skyddade illustrationer inför publiceringen. Förklara gärna i din text att av upphovsrättsliga skäl är illustrationerna borttagna i den elektroniska utgåvan.

Mer information hittar du på sidorna Upphovsrätt och Upphovsrätt vid publicering av studentarbeten.

Referensen ställs upp på upphovsmannens namn, om detta är känt. För fotografier är fotografen upphovsman. Om inte någon personlig upphovsman är känd ställs referensen upp på organisationen som står bakom webbplatsen.  Därefter anger du årtal då illustrationen skapades, illustrationens titel, uppgiften [fotografi] för fotografier, URL och datum då illustrationen hämtades.

Fotografier av konstverk på webben hanterar du som fotografier, vilken form konstverket än har i original. Du får sedan förklara i din text vem konstnären till det fotograferade verket är och vad det har för betydelse för ditt arbete
 
Exempel - illustration från webben, någon personlig upphovsman nämns inte på webbsidan
Texthänvisningen placeras efter bildtexten:
Tabell 1: Storleksguide Dam (Ellos u.å.)

I den löpande texten:
….i jämförelse med denna storleksguide (Tabell 1).

Referens till källförteckningen:
Ellos (u.å.). Storleksguide Dam. https://www.ellos.se/page/helpdesk/sizeguide/ladies [2021-06-21]


Exempel - fotografi från webben, fotografens namn är känt

Texthänvisningen placeras efter bildtexten:
Figur 1: Gud Fader på Himmelsbågen (Ellgaard 2008)

I den löpande texten:
...Carl Milles skulptur Gud Fader på Himmelsbågen (Figur 1).

Referens till källförteckningen - ställs upp på fotografens namn:
Ellgaard, H. (2008). Gud Fader på Himmelsbågen [fotografi]. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gud_Fader_3a.jpg [2013-03-25]

Mer information om illustrationer finns i Harvardguiden i pdf-format.