Illustrationer från webben

Upphovsrätt och illustrationer
Vill du ha med illustrationer i ditt arbete som du inte skapat själv måste du tänka på att långt ifrån alla är fria att använda utan skyddade av upphovsrättslagen. Dessa kräver tillstånd av upphovsrätts-innehavaren om ditt arbete ska publiceras i DiVA eller offentliggöras på annat sätt. För att slippa riskera att använda en upphovsrättsskyddad illustration på felaktigt sätt kan du referera till den utan att infoga den i ditt arbete. Det gör du med en texthänvisning i den löpande texten och en referens i källförteckningen, enligt exemplen i detta kapitel. 

Mer information hittar du på sidorna Upphovsrätt och Upphovsrätt vid publicering av studentarbeten.

Referensen ställs upp på upphovsmannens namn, om detta är känt. För fotografier är fotografen upphovsman. Om inte någon personlig upphovsman är känd ställs referensen upp på organisationen som står bakom webbplatsen.  Därefter anger du årtal då illustrationen skapades, illustrationens titel, uppgiften [fotografi] för fotografier, URL och datum då illustrationen hämtades.
Bilder av konstverk på webben hanterar du som fotografier, vilken form konstverket än har i original.
 
Exempel - tabell från webben:
Texthänvisningen placeras efter bildtexten:
Tabell 1: Storleksguide Dam (Lindex u.å.)

I den löpande texten:
….i jämförelse med denna storleksguide (Tabell 1).

Referens till källförteckningen:
Lindex (u.å.). Storleksguide Dam. https://www.lindex.com/se/kundservice/storleksguide/dam/ [2018-06-19]


Exempel - fotografi från webben, fotografens namn är känt:

Texthänvisningen placeras efter bildtexten:
Figur 1: Gud Fader på Himmelsbågen (Ellgaard 2008)

I den löpande texten:
...Carl Milles skulptur Gud Fader på Himmelsbågen (Figur 1).

Referens till källförteckningen:
Ellgaard, H. (2008). Gud Fader på Himmelsbågen [fotografi]. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gud_Fader_3a.jpg [2013-03-25]

Mer information om illustrationer finns i Harvardguiden i pdf-format.