Video

På webben finns ett stort urval av olika videoklipp från konferenser, lektioner och evenemang. När författaren eller konstnären är känd anges det som huvuduppslag, i annat fall anger du inslagets titel. Avsluta med att i en hakparentes ange när du såg videon. 

I din text: 
(Innovating Sustainable Fashion Show 2009)

(Wirdefalk 2011)

Referens till källförteckningen:
Innovating Sustainable Fashion Show (2009) [video]. Copenhagen: Danish Design School. http://www.youtube.com/watch?v=nV-MgpWIKy4 [2013-03-06]

Wirdefalk, D. (2011). Hitta bilder på nätet som du får använda: Creative Commons [video]. http://www.youtube.com/watch?v=gti5DpjjBtU [2013-03-16]

Mer information om att referera till film, TV och radio finns i Harvardguiden i pdf-format.