Rapporter

Rapporter har stora likheter med vanliga böcker och kan vara vetenskapliga till sin natur. Rapporter ges ofta ut av myndigheter eller organisationer och kan ibland sakna personlig författare. I sådana fall ställs referensen upp på organisationens namn.
Rapporter kan ges ut i rapportserier. Du kan välja att ta med information om rapportserie och serienummer i referensen om du vill, då anges detta inom parentes efter rapportens titel, men det går också att utelämna den informationen. Tänk bara på att vara konsekvent inom ramen för din uppsats.
För rapporter som är fritt tillgängliga via webben rekommenderar vi att man även anger URL sist i referensen.

Läs mer om hur du hanterar referenser med två eller fler författare i avsnittet Författare och annan upphovsman.

I din text:
(Konsumentverket 2019)

Referens till källförteckningen:

Konsumentverket (2019). Hållbara val av kött. Karlstad: Konsumentverket. https://publikationer.konsumentverket.se/hallbarhet/rapport-2019-5-hallbara-val-av-kott

Eller med rapportserie angiven:

Konsumentverket (2019). Hållbara val av kött (Rapport 2019:5). Karlstad: Konsumentverket. https://publikationer.konsumentverket.se/hallbarhet/rapport-2019-5-hallbara-val-av-kott