Tidningsartiklar 

Tidningar utges dagligen eller veckovis. De innehåller nyheter och är avsedda för allmänheten. Att referera till en tidningsartikel har stora likheter med hur du refererar till en tidskriftsartikel. Skillnaden ligger i att för tidningar redovisas vilket datum tidningen kom ut samt sidnummer. Eftersom innehållet ibland kan skilja sig åt mellan papperstidningen och webbversionen skall du ha med en URL till artikeln om du läst den på webben.
Saknas uppgift om författare ställs referensen upp på tidningens titel.

Läs mer om hur du hanterar referenser med två eller fler författare i avsnittet Författare och annan upphovsman.

I din text:
(Dagens Nyheter 2017)
(Daham 2013)
(Rosenqvist 2017) 

Referens till källförteckningen:
Dagens Nyheter (2017). Giftiga ägg har sålts i Sverige, 5 augusti, s. 8.

Daham, O. (2013). Rekordtrafik genom Nordostpassagen. Dagens Nyheter, 12 augusti. http://www.dn.se/ekonomi/rekordtrafik-genom-nordostpassagen/

Rosenqvist, H. (2017). Nya miljardnotan slår mot boråsarna. Borås Tidning, 20 juni, ss. 4-5.