Tidskriftsartiklar 

Referensen till en tidskriftsartikel har stora likheter med referens till del i en bok. Referensen inleds med artikelns författare följt av år och titel. Därefter följer information om tidskriftens titel, volym, nummer och på vilka sidor artikeln finns. Tidskriftens titel skall skrivas med kursiv stil. Om författaren är okänd används artikelns titel som huvuduppslag.

Tidskriftsartiklar i vetenskapliga tidskrifter har ofta en så kallad beständig länk. Finns en sådan länk (exempelvis DOI, URN, Handle) ska den vara med i referensen, vare sig du läst artikeln i tryckt eller elektronisk form. Du hittar mer om hur beständiga länkar anges i avsnittet Länka till dokument.

Läs mer om hur du hanterar referenser med två eller fler författare i avsnittet Författare och annan upphovsman.

I din text:
(Berglund, Gericke & Chang Rundgren 2014)

Referens till källförteckningen:
Berglund, T., Gericke, N. & Chang Rundgren, S. N. (2014). The implementation of education for sustainable development in Sweden: Investigating the sustainability consciousness among upper secondary students. Research in Science & Technological Education, 32(3), ss. 318-339. doi:10.1080/02635143.2014.944493

Ibland saknar tidskriftsartiklar uppgift om volym eller nummer, då anger du den information du har. Volym utan parentes, nummer inom parentes.

I din text: 
(Alpman 2018)

Referens till källförteckningen:
Alpman, M. (2018). Livet framför skärmen. Forskning och framsteg, (3), ss. 26-31.