Böcker 

Det finns olika typer av böcker. Monografi är ett vanligt ord i sammanhanget och används för en bok som behandlar ett relativt avgränsat ämne och som har samma författare för hela verket. Till monografier hör bl.a. rapporter, avhandlingar och uppsatser.
Referensen till en bok är kanske den enklast utformade referensen. I alla referenser ska det finnas uppgifter om författare, verkets titel och utgivningsår. Observera att det är utgivningsår och inte tryckår som ska anges. När det gäller böcker ska det dessutom finnas uppgifter om förlagsort och förlag.
Vi får fler och fler elektroniska böcker och ibland finns både en tryckt och en elektronisk utgåva av samma titel. Skriv referensen till elektroniska böcker på samma sätt som till de tryckta. Det är inte så vanligt med så kallade beständiga länkar till böcker men det förekommer bland annat vid förlag som är inriktade på vetenskaplig utgivning. Finns en beständig länk (exempelvis DOI, URN, Handle) bör denna anges, vare sig du läst boken i tryckt eller elektronisk form. Se vidare avsnittet Länka till dokument.

Läs mer om hur du hanterar referenser med två eller fler författare i avsnittet Författare och annan upphovsman.

I din text: 
(Eklund 1987)
(Zatzman 2012)

Referens till källförteckningen:
Eklund, K. (1987). Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomin. Stockholm: Tiden.

Zatzman, G. (2012). Sustainable energy pricing. Hoboken: John Wiley.
doi:10.1002/9781118319178

Andra upplagan eller senare

Det är vanligt att böcker omarbetas och ges ut i nya upplagor. Från och med den 2:a upplagan skall du ha med uppgift om upplaga.

I din text:
(Eklund 2017)

Referens till källförteckningen:
Eklund, K. (2017). Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomin. 14. uppl., Lund: Studentlitteratur.