Uppsatser

Till uppsatser räknas arbeten på kandidat-, magister- och masternivå. I referensen ska du ange vilken typ av examen det gäller, sektion/institution samt ort och lärosäte som utgivare.
Det blir allt vanligare med så kallade beständiga länkar till uppsatser som är utgivna på universitet och högskolor. Finns beständig länk (exempelvis DOI, URN, Handle) bör den vara med i referensen, vare sig du läst en tryckt eller elektronisk version. Se vidare avsnittet Länka till dokument.

Läs mer om hur du hanterar referenser med två eller fler författare i avsnittet Författare och annan upphovsman.

I din text:
(Granberg & Hallgren 2009) 

Referens till källförteckningen:
Granberg, C. & Hallgren, L. (2009). Barn i fokus: en komparativ studie av arbetet med barnverksamhet på folkbibliotek i Sverige och Italien. Magisteruppsats, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap. Borås: Högskolan i Borås. http://hdl.handle.net/2320/4580