Avhandlingar

Doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar skall ha uppgift om universitet där examen är avlagd samt förlagsort och förlag som ofta är universitetet. Om universitetet eller högskolan är förlag är det vanligt att skriva Univ. eller Högskolan som förläggare i stället för att upprepa hela namnet. Dessutom ska du ange vilken typ av examen det gäller; du använder förkortningen diss. för doktorsavhandling och lic.-avh. För licentiatavhandling.

Referens till källförteckningen - doktorsavhandling:
Azcárate, J. (2015). Beyond impacts: contextualizing strategic environmental assessment to foster the inclusion of multiple values in strategic planning. Diss. Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-167968

Pilerot, O. (2014). Design researchers' information sharing: the enactment of a discipline. Diss. Högskolan i Borås. Borås: Valfrid. http://hdl.handle.net/2320/13531

Referens till källförteckningen - licentiatavhandling:
Keune, S. (2018). On textile farming: seeds as material for textile design. Lic.-avh. Borås: Högskolan i Borås. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-13920