Konferenspublikationer: papers och proceedings

Proceedings kallas den samlade utgivningen av de presentationer som har förts fram på en akademisk konferens. Andra ord för dessa möten är symposium och meeting. Normalt hänvisar du till ett specifikt konferensbidrag eller paper ur en proceeding.

Följande delar ska finnas med i referensen till ett konferensbidrag eller paper:
Börja med författare, titel och år till bidraget. Fortsätt med titel på proceeding, konferensens titel, konferensort, land, datum och på vilka sidor i proceeding bidraget finns. Om det finns redaktörer ska de skrivas före konferensens namn och omedelbart efter I. Konferensens titel ska skrivas med kursiv stil.
Finns en DOI anges den sist i referensen. Läs mer om hur du hanterar dessa i avsnittet om DOI.

I din text:
(Pathak, Hu & Zhang 2012)

Referens till källförteckningen:
Pathak, A., Hu, Y. C. & Zhang, M. (2012). Where is the energy spent inside my app?: fine grained energy accounting on smartphones with Eprof. I EuroSys '12, Proceedings of the 7th ACM European conference on Computer Systems. Bern, Switzerland 10-13 april 2012, ss.29-42.
DOI:10.1145/2168836.2168841

Ibland saknas fullständig information om konferenser. Försök att hitta så kompletta uppgifter som möjligt genom att söka på Google, Google Scholar, Libris eller WorldCat. I fallet nedan finns inga tillgängliga uppgifter om datum för konferensen.

I din text:
Soh och Markus (1995) teori innebär att…

Referens till källförteckningen:
Soh, C. & Markus, M.L. (1995). How IT creates business value: a process theory synthesis. I ICIS 1995, Proceedings of the 16th International Conference of Information Systems. Amsterdam, Netherlands.
http://aisel.aisnet.org/icis1995/4

Ibland publiceras konferensbidrag i tidskrifter och referensen skrivs då som en vanlig tidskriftsartikel.

I din text:
(Watson 1998)

Referens till källförteckningen:
Watson, I. (1998). Internet, intranet, extranet: the hype and the hope. Baserad på bidrag vid TLS höstkonferens 1997. Tidskrift för Dokumentation, (1), ss. 1-7.