Författare och annan upphovsman

skrivmaskin

I de flesta fall är författaren en person och det är efternamnet som ska anges först. När det gäller att skriva ut förnamn är praxis olika inom ämnesområdena men generellt är det mest vanligt att enbart ange författarnas initialer.
Följ de riktlinjer som din lärare eller handledare eventuellt ger. 
Publikationer från företag, myndigheter, organisationer etc. har i regel myndighetens eller organisationens namn som huvuduppslag om ingen personlig författare finns angiven. 

En författare 
Det finns två olika sätt att ange författarna till den litteratur du har läst i din text. Det ena är att skriva författarens namn tillsammans med årtalet i en parentes.

I din text: 
(Forsberg 2016)

Du kan också fläta in författarnamnet i texten och enbart ange årtalet i parentesen. Många hävdar att du i så fall fokuserar tydligare på författarens idéer och tankar:

Forsberg (2016) påpekar att…

Referens till källförteckningen:
Forsberg, A. (2016). Omvårdnad på akademisk grund: att utvecklas och ta ansvar. Stockholm: Natur & Kultur.

Exempel på referenser med flera författare finner du här:

Exempel där en myndighet eller annan organisation är upphovsman finner du här:

Information om källor med författare med dubbelnamn och prefix, redaktör, pseudonym och alias och anonyma publikationer finns i Harvardguiden i pdf-format.

Det finns också en lathund med fler exempel på hur man anger författare och annan upphovsman i texthänvisningar och referenser.