Lagar, publikationer från myndigheter, organisationer, företag

Under denna ingång får du exempel på hur man skriver referenser till både tryckta och elektroniska versioner av följande publikationstyper: 

Information om övrigt offentligt tryck, inklusive EU-dokument, rapporter från myndigheter, pressmeddelanden, protokoll, patent och standarder finns i Harvardguiden i pdf-format.