Årsredovisningar

Företaget är författare. Om du hämtar årsredovisningen på företagets webbplats anger du URL och om du hämtar den från en databas ska du ange databasens namn eftersom innehållet skiljer sig åt mellan bolagets fullständiga publikation och den ekonomiska redovisning som lämnas till Bolagsverket och som är sökbar i databaser som Retriever Business (tidigare Bolagsinfo).

I din text: 
(Holmen AB 2012)
(Holmen AB 2013) 

Referens till källförteckningen:
Holmen AB (2012). Delrapport januari-juni 2012. Tillgänglig: Retriever Business.

Holmen AB (2013). Årsredovisning 2012 med hållbarhetsredovisning. Stockholm: Holmen AB. https://www.holmen.com/globalassets/holmen-documents/publications/annual-reports/sv-annual-report-2012.pdf