Läroplaner

Läroplaner är förordningar utfärdade av regeringen. Eftersom man sällan använder utgåvan från Utbildningsdepartementet som källa i uppsatser utan i stället den version som Skolverket ger ut rekommenderar vi nedanstående skrivsätt.
Läroplaner har vedertagna förkortningar som du kan använda dig av när du hänvisar. Första gången du nämner läroplanen i texten är det dock bra att skriva ut dess fullständiga titel, därefter kan du hänvisa enbart till förkortning och årtal.
Sist i referensen kan du ta med en länk till det elektroniska dokumentet, om det är ett sådant du har läst.

I din text:
I Läroplan för förskolan (Lpfö 18 2018, s. 4) framhålls vikten av att arbeta med jämställdhetsfrågor…

Referens till källförteckningen:
Lpfö 18 (2018). Läroplan för förskolan. Stockholm: Skolverket. https://www.skolverket.se/getFile?file=4001