Pressmeddelanden

Referensen ställs upp på organisationens namn. Ingår pressmeddelandet i en serie anger du serieuppgift inom parentes. I annat fall ska du efter titeln ange [pressmeddelande] samt datum för utgivning.
Angående organisation med långt namn och akronym se sidan Personlig upphovsman saknas i denna guide.

I din text:
I sitt pressmeddelande från första kvartalet (Statistiska Centralbyrån (SCB) 2012)…
I sitt pressmeddelande (Röda Korset 2013)…

Referens till källförteckningen:
Statistiska Centralbyrån (SCB) (2012). Sveriges ekonomi: statistiskt perspektiv, 1:a kvartalet 2012: svensk ekonomi visade styrka (Pressmeddelande från SCB 2012:778).

Röda Korset (2013). Röda Korset ifrågasätter varför särskilda skäl bara gäller barn [pressmeddelande], 11 april.