SOU - Statens offentliga utredningar

Detta är regeringens dokument. Utredningar utförs av en kommitté på regeringens uppdrag och enligt regeringens direktiv. Utredningen ska stå som författare och departementet blir förlag.
Referera till en elektronisk version av en SOU på samma sätt som till den tryckta versionen. 

I din text: 
När Bostadstaxeringsutredningen (2012) lade fram sin rapport…

Referens till källförteckningen:
Bostadstaxeringsutredningen (2012). Bostadstaxering: avveckling eller förenkling (SOU 2012:52). Stockholm: Finansdepartementet.