Länka till dokument

DOI (Digital Object Identifier), URN (Uniform Resource Name), URI (Uniform Resource Identifier), HandleID är exempel på unika identifikatorer som kan användas för att skapa länkar som leder till ett visst elektroniskt dokument. En sådan länk är beständig, vilket betyder att den fungerar även om dokumentet till exempel skulle flyttas till en annan webbplats. Finns ett sådant id eller en sådan länk bör den anges i referensen vare sig man läst dokumentet i tryckt eller elektronisk version.
Själva identifikatorn (10.1016/j.enpol.2012.04.049 i exemplen nedan) är unik men formen för hur länken skrivs kan variera. Det viktiga är att du är konsekvent och håller dig till ett och samma skrivsätt i din referenslista.

Referens till källförteckningen - DOI, 3 olika skrivsätt
Midttun, A. (2012). The greening of European electricity industry: a battle of modernities. Energy Policy, 48, ss. 22-35. doi:10.1016/j.enpol.2012.04.049

Midttun, A. (2012). The greening of European electricity industry: a battle of modernities. Energy Policy, 48, ss. 22-35. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.04.049

Midttun, A. (2012). The greening of European electricity industry: a battle of modernities. Energy Policy, 48, ss. 22-35. http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2012.04.049