Personlig kommunikation

Till personlig kommunikation hör muntliga källor som intervjuer, telefonsamtal och föreläsningar men också e-post och brev. Diskussionsgrupper räknas däremot till elektroniska källor.
Du skall alltid ha tillstånd från personen i fråga innan du refererar till personlig kommunikation.  Observera att intervjuer och enkäter i samband med empiriska undersökningar hanteras på annat sätt. Läs mer om detta i Harvardguiden i pdf-format.

Personlig kommunikation anges i en fotnot på den sida där du refererar till källan. Den ska inte finnas med i källförteckningen. Ta med så mycket information i din text och i fotnoten så att personens roll, sammanhanget och datumet för kommunikationen framgår.
Numrera fotnoterna löpande genom sidorna även om en och samma källa återkommer på flera sidor. 

I din text: 
Johansson1 menade...
...något som Sandra Eng2 , chefsdesigner på företaget Eco Fashion, sett exempel på….

I fotnoten:
1 Hans Johansson, VD Johanssons redovisningsbyrå, telefonsamtal den 11 februari 2018.

2Sandra Eng, Designseminarium Hållbart mode, Textilhögskolan i Borås den 5 november 2014.