Bloggar och Twitter 

Bloggar
Blogginlägg kan betraktas som artiklar. Bloggarens namn blir huvuduppslag och bloggens namn motsvarar tidskriftens titel och skall kursiveras. I referensen ska du även ta med inläggets rubrik samt URL och datum för när du läste inlägget.

I din text: 
(Holmberg 2018)

Referens till källförteckningen:
Holmberg, L. (2018). Ingmar Bergman 100 år. Biblioteksbloggen [blogg], 24 maj. http://biblioteksbloggen.hb.se/2018/05/24/ingmar-bergman-100-ar/ [2018-07-30]

Twitter
Det finns olika idéer kring hur man bäst hänvisar till tweets. Detta är ett sätt som påminner om hur man hänvisar till bloggar och forum. Användarnamn på Twitter får här stå som författare följt av årtal för posten, därefter bifogas tweeten i sin helhet följt av [Twitter] samt datum. Slutligen skall det finnas en länk till tweeten samt datum för när du läste texten inom hakparentes. Tänk dock på att om det material du vill hänvisa till bara länkas i tweeten är det originalkällan du ska ange som referens!

I din text:
(JoyceCarolOates 2013)

Referens till källförteckningen:
JoyceCarolOates (2013). Chilling addition to our vocabulary--"revenge editing." (See Wikipedia "American Novelists" / sexism controversy.) [twitterpost], 1 maj. https://twitter.com/JoyceCarolOates/status/329644445932851201 [2013-08-15]