Språkverkstad drop-in

Om Språkverkstaden

Språkverkstaden är både en verksamhet och en lokal. Här erbjuds språkpedagogisk handledning till alla studenter vid Högskolan i Borås som  vill utveckla sina muntliga och skriftliga färdigheter med inriktning mot akademiskt språk.

Språkverkstaden finns på fjärde plan i biblioteket (Borås), Språkverkstad, J441. Det finns tillgång till stationära datorer och grupprum.

Språkverkstaden är en drop-in-verksamhet. Du behöver inte boka tid i förväg.

Språkverkstad drop-in lämpar sig för kortare frågor och handledning.

Öppettider  

Språkverkstad drop-in på plats två gånger i veckan. Ytterligare ett tillfälle i veckan erbjuds på distans. Ordinarie öppettider är:

Måndag         13:00 – 15:00 (på plats i språkverkstaden)
Onsdag          09:00 – 11:00 (på plats i språkverkstaden)               
Torsdag         13:00 – 15:00 (distans via Zoom, läs mer nedan)

Vårterminens (2022) första tillfälle är 31 januari.
Höstterminens (2022) sista tillfälle är 1 juni.

Övrigt om öppettider

Språkverkstaden har stängt vid svenska helgdagar (så kallade röda dagar) i kalendern samt:

 • v. 7
 • v. 15

Delta på plats - Att tänka på tills vidare

Antalet personer i lokalen får inte överstiga 16 personer.

I språkverkstaden försöker vi under rådande omständigheter hålla ett rimligt avstånd. Om du har frågor om något i exempelvis en text så behöver du därför vara beredd på att kunna skicka din text till, eller på annat sätt tillgängliggöra den för ansvarig språkhandledare som avgör hur ni tillsammans kan diskutera och titta på texten.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer kring Covid-19. Rekommendationerna kan snabbt komma att ändras så håll dig uppdaterad.

Om du inte är vaccinerad för Covid-19 gäller följande rekommendationer:

 • Stanna hemma och testa dig om du får symtom
 • Stanna hemma om du är sjuk – gå tillbaka när du har testat negativt och är frisk
 • Var noga med att hålla avstånd

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccinerade:

 • Stanna hemma om du får symtom
 • Stanna hemma när du är sjuk – gå tillbaka när du är frisk

Läs mer om rekommendationerna här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/

Delta på drop-in via Zoom

Tänk på att förbereda dina frågor väl till språkhandledare eftersom tiden är begränsad till 15 minuter per student och tillfälle. Dokumentet Språkverkstad drop-in i Zoom (PDF) beskriver vad du kan tänka på när det gäller att delta på drop-in via Zoom.

Länk till drop-in  torsdag: https://www.hb-se.zoom.us/j/69589107184

Du måste använda så kallad SSO-inloggning när du besöker drop-in via Zoom. Du ska alltså logga in via klienten på ditt student-id via Zoom. Läs mer här under rubriken Logga in via klient: https://www.hb.se/student/vi-hjalper-dig/it-support/programvaror/zoom/#Logga%20in%20via%20klient

Språkverkstadens verksamhet

I Språkverkstaden erbjuds språkpedagogisk handledning i svenska och engelska  under samtliga öppettider. Språkverkstad drop-in lämpar sig för kortare frågor när du exempelvis arbetar med din text. Du kan till exempel få:

 • tips om hur du kan utveckla ditt ordförråd
 • lära dig mer om skrivande på högskolan
 • textrespons på kortare textavsnitt (några meningar)
 • veta mer om hur du kan utveckla den skriftliga färdigheten
 • tips om hur du utvecklar dina muntliga färdigheter
 • stöd i ditt uppsatsarbete

Ren korrekturläsning av hel eller del av text erbjuds inte. Dokumentet Riktlinjer Språkverkstad drop-in (pdf) beskriver vilka riktlinjer som gäller för ett besök i Språkverkstad drop-in.

Har du behov av fördjupad handledning kan du i mån av språkhandledares tid boka Individuell handledningistället.

Kontakt

Johanna Persson        
Telefonnummer: 033-435 4265
Rumsnummer: J 437
E-post: johanna.persson@hb.se

Åsa Jonsén        

Telefonnummer: 033-435 4367
Rumsnummer: J 436
E-post: asa.jonsen@hb.se

Helen Lundén     Telefonnummer: 033-435 4847
Rumsnummer: J 436
E-post: helen.lunden@hb.se

Student om Språkverkstad drop-in