EndNoteMed EndNote kan du bland annat
•    samla och organisera referenser och pdf-dokument och dela dem med andra
•    skapa källförteckningar och infoga texthänvisningar direkt i ditt dokument
•    anpassa referenserna till olika referensstilar 

EndNote 20

Som student eller anställd kommer du åt EndNotes desktopversion via startmenyn på högskolans datorer. Du har också möjlighet att ladda ner programmet till din dator.

•     Nedladdningslänkar till klienten

EndNote Online

Programmet finns även som webbapplikation. Den har inte lika omfattande funktionalitet som desktopversionen, men räcker ofta för till exempel en kandidatuppsats.

Programmet finns också som app till iPad.

Stilmallar

Det finns många stilmallar att välja mellan i EndNote som motsvarar olika referensstilar.  Biblioteket har tagit fram två stilmallar för Harvardstilen enligt Högskolan i Borås harvardguide. Mallarna heter Harvard_HBsv (svenska) och Harvard_HB (engelska).
Du som använder desktopversionen på din egen dator och vill få tillgång till dessa stilmallar behöver ladda ner dem. Gör så här:

  1. Installera EndNote
  2. Klicka på länken till den stilmall (svenska eller engelska) som du vill spara ner
    EndNote Harvard Stilmall svenska (filformat .ens)
    EndNote Harvard Stilmall engelska (filformat .ens)
  3. Välj att öppna den med EndNote
  4. Välj "Spara som" och spara filen
  5. Leta sedan upp och välj stilmallen i EndNote

Hitta fulltext

I EndNote finns en funktion som heter Find Full Text där EndNote hjälper dig att hitta fulltextartiklar till dina referenser. Det fungerar med hjälp av det doi-nummer som oftast följer med en referens. För att få det att fungera optimalt kan du lägga in högskolans Open URL path i programmet. Öppna EndNote gå till Edit - Preferences klicka på Find Full Text. I fältet för Open URL Path fyller du i: https://gslg-hb.primo.exlibrisgroup.com/openurl/46GSLG_BORAS/46GSLG_BORAS:46BORAS_V1?

Lär dig att använda EndNote - handledning och utbildning

Biblioteket erbjuder stöd i att använda EndNote för dig som är anställd eller student på Högskolan i Borås.

Utbildningen sker på förfrågan och anpassas utifrån era behov. Vi kommer gärna och visar programmet för forskargrupper, på personalmöten eller liknande. Du kan också få enskild handledning och hjälp om du kört fast med EndNote. Som lärare är du välkommen att höra av dig om du vill att studenterna på din kurs ska lära sig använda EndNote. Studenter kan också kontakta oss för handledning. 

För studenter rekommenderar vi i första hand EndNote Online och för forskare EndNote X9 (eller både och).

Kontakta karin.suld@hb.se för EndNote Online och sara.hellberg@hb.se för EndNote X9 så planerar vi ett innehåll och upplägg som passar dig eller din grupp.