Avtal med förlag

Transformativa avtal med tidskriftsförlag förhandlas av Kungliga Biblioteket genom Bibsamkonsortiet för att driva utvecklingen för öppen tillgång. De avtal som högskolan har valt att ingå i innebär att några förlag mot en årskostnad sänker eller helt tar bort författaravgiften vid öppet tillgänglig publicering av utvalda vetenskapliga tidskrifter. Kungliga Bibliotekets har en sammanfattning av alla Bibsamavtal här

Dessa avtal är de som handlar om helt eller delvis förbetalda kostnader för öppen publicering:

Ameri­can Chemi­cal Soci­e­ty (2020-2022)

Är corresponding author aktiv vid Högskolan i Borås eller något av de andra lärosätena som anslutna till BIBSAM betalas ingen publiceringsavgift i någon av ACS 60 tidskrifter. Det treåriga avtalet börjar gälla 21/2/2020 och täcker publicering av ca 1200 artiklar.

Läs en nyhet om avtalet på KBs sida.

Elsevier (2020-2022)

Är corresponding author aktiv vid Högskolan i Borås eller något av de andra lärosätena som anslutna till BIBSAM betalas ingen publiceringsavgift i någon av Elseviers 2000+ tidskrifter. Det treåriga avtalet börjar gälla 1/1 2020.

Läs en nyhet om avtalet på KBs sida.

IOP (2020)

Här betalar biblioteket författaravgiften, vilket innebär att det inte blir någon publiceringsavgift för författaren. Biblioteket får sedan en rabatt på nästkommande års prenumerationskostnad. Avtalet gäller fram till slutet av 2020.

Mark Allen Healthcare

Författare vid Högskolan i Borås får publicera gratis med MAH, men måste använda en kod för att tillgodogöra sig avtalet. För 2020 är vår kod BORAS2020 - glöm ej ange denna vid betalning!

SAGE Premier (2020-2022)

Är corresponding author aktiv vid Högskolan i Borås eller något av de andra lärosätena som anslutna till BIBSAM betalas ingen publiceringsavgift i 900+  hybridtidskrifter för artiklar som accepteras för publicering efter 2020-01-01.

För de 150+ helt öppet tillgängliga tidskrifterna ges en rabatt om 20%.

Se vilka tidskrifter som omfattas av avtalet här:
SAGE Premier Titellista 2020

I de flesta fall kommer författare som publicerar med SAGE automatiskt att bli ombedda att gå till SAGE Open Access Portal (SOAP). I de fall författare publicerar i helt öppna tidskrifter som inte finns med i SOAP måste man ange koden ”BIBSAM 2020" i fältet ”discount code” i RightsLink Author Portal. Vissa tidskrifter använder inte RightsLink. I de fallen måste författaren kontakta apcqueries@Publisherpub.co.uk och be om rabatten. Detta kommer att vara fallet till mitten av 2020 när alla tidskrifter kommer att finnas med i SOAP.

Läs mer om avtalet på förlagets sida.

Springer Nature, Fully Open + Compact (2019-2021)

Är corresponding author aktiv vid Högskolan i Borås eller något av de andra lärosätena som ingår i Bibsamavtalet betalas ingen publiceringsavgift för publicering i hybridtidskrifter (enligt avtalet Springer Compact) och utvalda öppna tidskrifter (enligt avtalet Springer Fully Open).

Se vilka tidskrifter som omfattas av avtalen på Springer Natures webbsida, där det även finns information med instruktioner för författare.

Taylor & Francis (2018-2020)

Är corresponding author aktiv vid Högskolan i Borås eller något av de andra lärosätena som ingår i Bibsamavtalet betalas ingen publiceringsavgift vid publicering med öppen tillgång i hybridtidskrifter (alltså tidskrifter där bara de artiklar där författaren betalar extra blir öppet tillgängliga, inte tidskrifter där alla artiklar publiceras med öppen tillgång). Det finns en övre gräns för hur många artiklar vi kan få publicerade på detta viset - först till kvarn gäller. Det nuvarande avtalet gäller fram till 31 december 2020.

Wiley (2020-2022)

Är corresponding author aktiv vid Högskolan i Borås eller något av de andra lärosätena som anslutna till BIBSAM betalas ingen publiceringsavgift i någon av Wileys 1500+ tidskrifter. Det treåriga avtalet börjar gälla 1/1 2020.

Läs mer om hur avtalet fungerar på Wileys webbsidor.

Läs mer

Frågor?

Har du frågor om något av ovanstående avtal, eller om öppen tillgång till forskning, skicka gärna ett mail till Signe Wulund, bibliotekarie på biblioteket.