ISBN och skriftserier

ISBN (International Standard Book Number) är standardnummer för böcker. Du som är anställd vid Högskolan i Borås, kan få hjälp av Biblioteket med att skaffa ISBN till avhandlingar, böcker, rapporter och annat material som du ska publicera. Allt som publiceras vid Högskolan i Borås ska tilldelas ISBN, även sådant som endast publiceras elektroniskt.

Läs mer om ISBN på Kungliga Bibliotekets webbplats: Svenska ISBN- centralen

Skriftserier vid högskolan

Skrifter från Högskolan i Borås, ISSN 0280-381X

I den här serien publiceras doktors- och licentiatavhandlingar och rapporter med vetenskaplig nivå. Alla avhandlingar bör ingå i denna skriftserie, med undantag Biblioteks- och informationsvetenskap som har en egen skriftserie.

Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås, ISSN 1400-0253

Högskolan har även en serie för övriga rapporter som berör högskolan, till exempel reserapporter.

Kontakta Katarina Engvall för att få ISBN och numrering i dessa serier.