Föreläsning Akademiskt skrivande - en introduktion

I denna föreläsning/workshop får du en introduktion till det akademiska skrivandet. Vi talar övergripande om vad som kännetecknar den akademiska stilen och beskriver de vanligaste texttyperna. Vi talar även om skrivprocessen, hur du kommer igång med skrivandet och vad som påverkar den färdiga texten. 

Länk till Zoom publiceras på hemsidan. https://www.hb.se/student/vi-hjalper-dig/workshoppar-och-aktiviteter/sprakpedagogiskt-stod/

Har du frågor om tillfället kan du kontakta johanna.persson@hb.se