Föreläsning Akademiskt skrivande - språk och stil

Vad ska man tänka på när det gäller språket i de skrivuppgifter som ges på högskola/universitet? Det kan du få reda på i denna föreläsning/workshop. Vi diskuterar även hur man kan förbättra sitt skriftspråk så att det motsvarar de akademiska stilkraven. Vi talar om vanliga misstag och vilka hjälpmedel som kan underlätta din textbearbetning. Vi samtalar också något om vikten av respons.

Länk till Zoom publiceras på hemsidan. https://www.hb.se/student/vi-hjalper-dig/workshoppar-och-aktiviteter/sprakpedagogiskt-stod/

Har du frågor om tillfället kan du kontakta johanna.persson@hb.se