Föreläsning Muntlig kommunikation och presentationsteknik - en introduktion

Hur för man fram sitt budskap på bästa sätt? I denna föreläsning ges en introduktion till muntlig framställning och presentationsteknik. Vi utgår ifrån vilka faktorer som påverkar olika kommunikationssituationer och hur vi kan kommunicera effektivare. Vi talar också om vad man behöver tänka på när man håller en muntlig presentation inför en grupp. Föreläsningen tar vidare upp de olika delarna som ingår i de flesta muntliga presentationer och hur man kan organisera innehållet. Även hjälpmedel och hur de kan/bör användas diskuteras.

Länk till Zoom publiceras på hemsidan. https://www.hb.se/student/vi-hjalper-dig/workshoppar-och-aktiviteter/sprakpedagogiskt-stod/

Har du frågor om tillfället kan du kontakta johanna.persson@hb.se