Muntlig kommunikation och presentationsteknik – en introduktion

Hur för man fram sitt budskap på bästa sätt? Vad påverkar en presentation negativt och positivt? I denna föreläsning ges en introduktion till muntlig framställning och presentationsteknik. Vi utgår ifrån vilka faktorer som påverkar olika kommunikationssituationer och hur vi kan kommunicera effektivare. Vi talar också om vad man behöver tänka på när man håller en muntlig presentation inför en grupp. Föreläsningen tar vidare upp de olika delarna som ingår i de flesta muntliga presentationer och hur man kan organisera innehållet. Även hjälpmedel och hur de kan/bör användas diskuteras.

Obs! Du måste använda så kallad SSO-inloggning. Du ska alltså logga in via klienten på ditt student-id via Zoom. Läs mer här under rubriken Logga in via klient: https://www.hb.se/student/vi-hjalper-dig/it-support/programvaror/zoom/#Logga%20in%20via%20klient

När du gjort det trycker du på "join" och anger möteslänken/ID.

Möteslänk: https://hb-se.zoom.us/j/63662214735
Anmälan: Anmälan krävs inte.

 Vid frågor kontakta helen.lunden@hb.se