Lounge & Learn: Forskning och dataskydd

Välkommen till Lounge & Learn webbinarium tema Forskning och dataskydd

Skydd av personuppgifter (dataskydd) är en grundläggande mänsklig rättighet och en central fråga för regelefterlevnad och forskningsetik. I den här presentationen kommer vi att utforska det rättsliga och tekniska ramverket för skydd av personuppgifter och några av de viktigaste åtgärderna för att minimera riskerna med behandling av personuppgifter inom forskning.

Talar gör Henrik Schmidt, handläggare och jurist inom GDPR

Plats: Zoom (länk fås via e-post vid registrering)

Registrera dig via formuläret här.

Kontakt
Vid frågor kontakta Zuleyma Montenegro De Rynge